Ympäristökasvatustapahtumiin osallistuminen Helsingissä yleistyy

Kaupungit järjestävät paljon tapahtumia, joissa käsitellään ympäristöasioita. Ympäristökasvatukseen osallistuvien määrä kaupunkien koko väestöstä jää kuitenkin suhteellisen pieneksi, alle viiden prosentin. Helsingissä, jossa tarjontaa on eniten, osallistujia on ollut suhteessa hieman enemmän kuin Espoossa ja Vantaalla. Koska ympäristökasvatustapahtumiin osallistuvien kokonaismäärät ovat melko pieniä, yksittäisten suurten tapahtumien suosio voi muuttaa kyseisen vuoden tilannetta melkoisesti, näin eritoten Helsingissä.

Mitään yhtenäistä kehityssuuntaa ei ole nähtävissä, kun eri tapahtumiin osallistuvien määrää tarkastellaan vuosittain. Tarjontakin vaihtelee jonkin verran vuosittain, joten se osaltaan tuo eroja eri vuosien välille. Helsingissä niin Harakassa kuin Gardeniassa järjestettävien tapahtumien kokonaiskävijämäärät ovat olleet kasvussa.