Päiväkotien ja koulujen ympäristöjärjestelmät lisääntyneet

Koulujen ympäristösertifikaatteja ovat Suomen ympäristökasvatuksen seuran Vihreä lippu sekä Okka-säätiön myöntämä Oppilaitosten ympäristösertifikaatti. Vihreä lippu -toiminnan taustalla on kansainvälinen kouluihin ja päiväkoteihin suunnattu ympäristökasvatusohjelma. Koulujen ympäristösertifioinnin perustana ovat ympäristökriteerit, joissa toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen näkökulmasta.

Vihreä lippu -päiväkotien ja -koulujen määrä on ollut voimakkaassa kasvussa Helsingissä ja Espoossa, joissa kummassakin Vihreä lippu -toimintaan osallistuvien koulujen ja päiväkotien yhteismäärä on jo kymmeniä. Vantaalla, jossa kouluja ja päiväkoteja on lukumääräisesti vähemmän kuin Helsingissä ja Espoossa, Vihreä lippu -toimintaan osallistuvien koulujen ja päiväkotien määrä jää alle kymmenen.

Kun tarkastellaan Vihreä lippu -päiväkotien ja -koulujen osuutta kaupungin kaikista kouluista varsinkin Espoo erottuu edukseen. Siellä noin joka viides koulu ja lähes kymmenen prosenttia päiväkodeista on mukana. Helsingissäkin jo yli 15 prosenttia kaikista kouluista mutta vain pari prosenttia päiväkodeista on mukana Vihreä lippu -toiminnassa. Vantaalla lähes joka kymmenes koulu osallistuu Vihreään lippuun, mutta päiväkotien osuus on toistaiseksi hyvin pieni.