Kaupungin työntekijöiden paperinkulutus vähenee

Kaupunkiorganisaation paperinkulutus on vuosia ollut yksi toimistotyön keskeisiä mitattavia ympäristövaikutuksia. Siihen on kaikissa kaupungeissa myös aktiivisesti kiinnitetty huomiota ja pyritty löytämään keinoja paperinkulutuksen vähentämiseksi. Paperinkulutukseen on laskettu mukaan kaikki kaupungin ostama A4-paperi, joka käytetään kaupunkien virastoissa ja liikelaitoksissa.

Helsingissä ja Espoossa paperinkulutus on ollut laskusuunnassa viimeiset viisi vuotta. Varsinkin Helsingissä paperinkulutuksen pieneneminen on ollut merkittävää. Viiden vuoden takaisista lukemista, jolloin paperinkulutus jokaista kaupungin työntekijää kohti oli yli 3 600 arkkia, on päästy reiluun kahteen tuhanteen paperiarkkiin työntekijää kohti. Espoossa paperinkulutus on pudonnut jo alle kahteen tuhanteen arkkiin. Vantaalla puolestaan paperinkulutus pysyi melko vakaana, joskin se oli kaiken aikaa suurempaa kuin Helsingissä ja Espoossa, kunnes kulutus laski vuodesta 2010 alkaen.

Keskeisiä syitä paperinkulutuksen vähentymiseen ovat sähköisten tietojärjestelmien käytön lisääntyminen, sähköisten kokousten yleistyminen sekä yleinen ympäristötietoisuuden lisääntyminen mm. ekotukitoiminnan myötä. Toisaalta esimerkiksi raporttien julkaiseminen vain sähköisesti voi lisätä yksittäisten työntekijöiden paperinkulutusta paljonkin, jos raporteista tulostetaan paperiversioita.