Pääkaupunkiseudulla asenne ympäristönsuojeluun on hyvin myönteinen ja ympäristönsuojelun asema muiden yhteiskunnallisten arvojen joukossa on korkealla sijalla. Ympäristövastuullisuuden haasteena on se, että ympäristön huomioon ottavat asenteet eivät näy toiminnassa.

Pääkaupunkiseudulla on pyritty tukemaan kuntalaisten ja muiden kohderyhmien mahdollisuuksia tehdä ympäristövastuullisia ratkaisuja sekä työssä että arkielämässä erilaisten koulutusten, materiaalien, kampanjoiden sekä luontokeskus- ja luontokoulutyön kautta. Pääkaupunkiseudun toimintaa järjestetään esimerkiksi luontokouluissa, vihreä lippu kouluissa -ja päiväkodeissa sekä HSY:ssä toimivassa IlmastoInfossa.

Ympäristöön vaikuttavat kaupunkilaisten lisäksi kaupungeissa toimivat yritykset ja kaupunkikonsernit itse. Kaupungit ovat ympäristön kannalta alueensa merkittävimpien toimijoiden joukossa, ja monilla toimialoilla jopa merkittävin. Lähtökohtana on, että kaupunki itse näyttää hyvää esimerkkiä ympäristöasioiden hoidossa ottamalla ympäristöasiat suunnitelmallisesti huomioon toiminnassaan.

Keskeiset ympäristötiedot:
Ympäristökasvatustapahtumiin osallistujat
Vihreä lippu päiväkodit ja koulut
Kaupungin työntekijöiden paperinkulutus