Vedenkulutus laskusuunnassa

Vedenkulutusta on tilastoitu pisimpään Helsingissä ja siellä kulutus on laskenut selvästi 1980-luvulta. Syynä ovat olleet esimerkiksi vettä säästävät vesikalusteet ja vesijohtoverkoston paineet, joita on uusittu esimerkiksi putkistosaneerauksen yhteydessä.

2000-luvulla ei ole tapahtunut suuria muutoksia kulutuksessa, joka on vaihdellut kaikissa kaupungeissa noin 200 ja 250 l/as/vrk välillä. Noin viidennes kaukolämmöstä kuluu lämpimän käyttöveden lämmittämiseen, jonka vuoksi lämpimän käyttöveden säästö pienentää myös energiankulutusta.

Helsingin muita kuntia korkeampi vedenkäyttö johtuu pitkälti asumismuodoista. Vantaalla ja Espoossa on paljon pientaloja, jotka maksavat omasta vedenkäytöstään kulutuksen mukaan, kun taas kerrostalovaltaisessa Helsingissä vesimaksu peritään yleensä osana yhtiövastiketta, jolloin kannustin vedenkäytön vähentämiseen on pientaloja pienempi. Myös Helsingissä pientalojen vedenkäyttö on asukasta kohden selvästi pienempää kuin kerrostaloissa.