Pääkaupunkiseudulla palvelut hyvin saavutettavissa
Espoon koulu- ja päiväkotiverkko on verraten tiheä, mikä mahdollistaa esimerkiksi päiväkoti- ja koulumatkat kävellen tai pyörällä. Palveluverkon tavoitetila 2020 mukaan Espoon palveluverkkoa kehitetään keskittämällä palveluja liikenteen solmukohtiin ja hyvien, esteettömien liikenneyhteyksien varteen. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut säilyvät edelleen lähipalveluina.

Lähikaupat pitävät pintansa kaupan keskittymisestä huolimatta. Espoon suuret kauppakeskukset, kuten Sello ja Iso Omena sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Joukkoliikenteen pysäkkien saavutettavuus on Espoossa hyvä, mutta joukkoliikenteen hyvän palvelutason saavuttaminen edellyttää vielä mm. kaupungin poikittaisliikenteen kehittämistä ja liikennöinnin tihentämistä harvemmin asutuilla alueilla. Viheralueiden saavutettavuus Espoossa on erinomainen.

Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa palvelut ovat suhteellisen saavutettavissa, mutta Helsingin eheästä yhdyskuntarakenteesta johtuen palvelut ovat parhaiten saavutettavissa. Tämä ero näkyy esimerkiksi terveydenhuollon, koulujen ja päivittäistavarakauppojen saavutettavuudessa. Suunnittelun tavoitteena on ollut tasapainoinen kaupunkirakenne, jossa eri toiminnot sijaitsevat niin, että asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden välinen liikkumistarve vähenee. Yleiskaavoilla on pyritty vahvistamaan viheralueverkoston sormimaista rakennetta, joukkoliikenteen merkitystä ja raideliikenteen varteen sijoittuvia uusia aluekeskuksia ja asuntoalueita. Helsingin saaristo- ja ranta-alueet on pääosin varattu virkistyskäyttöön.

Vantaalla on erinomainen viheralueverkosto, ja viheralue on lähes jokaiselle vantaalaiselle enintään 300 metrin päässä. Myös joukkoliikenteen pysäkki löytyy läheltä yhdeksälle kymmenestä vantaalaisista. Miltei kaikki vantaalaiset asuvat lähimmästä pysäkistä enintään 700 metrin päässä, mitä voidaan vielä pitää hyväksyttävänä kävelymatkana. Muita kävelymatkan päässä valtaosalle vantaalaisia löytyviä palveluja ovat päiväkodit ja koulut, päivittäistavarakaupat, hyötyjätepisteet sekä kirjastopalvelut.
Joka neljäs vantaalainen asuu enintään 700 metrin päässä julkisen terveydenhuollon pisteestä. Kun etäisyys pienennetään enintään 300 metriin, julkisen terveyden huollon palvelu löytyy kuudelle prosentille vantaalaisista, eli noin 12 200 asukkaalle.