Luonnosuojelualueiden määrä suurin Espoossa

Luonnonsuojelualueiden ja –varausten osuus on kasvanut Espoossa, kun Helsingissä ja Vantaalla osuudet ovat pysyneet suunnilleen samoina kuluneet viisi vuotta. Espoossa 550-vuotispäivän kunniaksi suojelualueiden määrää kasvatettiin 550 hehtaarilla ja perustettiin 17 uutta luonnonsuojelualuetta vuosina 2009 ja 2010.

Helsingissä luonnonsuojelualueita ja varauksia on selvästi vähemmän pinta-alaa kohden kuin Espoossa ja Vantaalla, jota selittää kaupungin pieni maapinta-ala, korkea väestötiheys ja tiivis kaupunkirakenne.

Espoossa on 80 luonnonsuojelualuetta, joiden kokonaispinta-ala on miltei 3200 hehtaaria. Luonnonsuojelualueita on noin 6 prosenttia Espoon kokonaispinta-alasta ja noin 10 prosenttia maa-alasta. Suojelualueiden pinta-ala on suurempi kuin muissa suurissa kaupungeissa keskimäärin, mikä johtuu Espoon jo lähtökohtaisesti rikkaasta ja monimuotoisesta luonnosta.

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus kokonaispinta-alasta ja maa-alasta kuvaa pyrkimystä säilyttää ja vaalia luonnonarvoja ja ekologisesti merkittäviä alueita sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä.