Kulkutapajakauma vaihtelee Helsingin seudulla

Henkilöauto on yleisin tapa liikkua Helsingin seudulla. Ainoastaan Helsingin kantakaupungin alueella kävely on liikkumismuotona selvästi suosituin, kun kävellen tehtyjen matkojen osuus on yli 34 prosenttia. Muualla Helsingin seudulla kävely on toiseksi yleisin liikkumismuoto, vähintään joka viides matka suoriutuu siellä kävellen. Suuri osa matkoista on lyhyitä, ja ne onnistuvat yleisesti kävellen. Espoossa ja Kauniaisissa sekä Vantaalla lähes puolet kaikista matkoista tehdään henkilöautolla.

Joukkoliikenteessä matkaa tehdään yleisimmin linja-autolla. Kaupunkien sisäisistä matkoista noin 15 prosenttia on linja-autokyytejä. Junan ja metron käyttäjiä on eniten Helsingin esikaupunkialueella, jossa myös tehdään selvästi eniten metromatkoja, lähes kahdeksan prosenttia esikaupunkialueen kaikista matkoista. Kun mukaan lasketaan junamatkat, nousee osuus yli 12 prosentin, kun muualla pääkaupunkiseudulla jäädään juna- ja metromatkojen suhteen selvästi alle kymmenen prosentin. Raitiovaunumatkoja, jotka muodostavat nelisentoista prosenttia kaikista Helsingin kantakaupungissa tehdyistä matkoista, kertyy luonnollisesti eniten kantakaupungin asukkaille, koska raitiovaunulinjatkin ovat valtaosin siellä.

Polkupyörällä on liikuttu suhteellisen vähän, mutta osuus on kasvussa. Suurin pyörällä tehtyjen matkojen osuus on Helsingissä, jossa päästään noin 11 prosenttiin kaikista kaupungissa tehdyistä matkoista.

Koko Helsingin seutua tarkastellen on auton käyttö toiseksi pienintä Helsingin jälkeen Keravalla, joka sijaitsee junaradan varressa ja jonka kaupunkirakenne on eheä. Autolla tehdään jopa kaksi kolmasosaa matkoista kaupunkirakenteeltaan hajanaisessa ja heikkojen joukkoliikenneyhteyksien kunnassa Nurmijärvellä.