Liikenne aiheuttaa pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä viidenneksen. Terveydelle haitalliset päästöt ovat vähentyneet tekniikan kehittymisen myötä, mutta edelleen ilmanlaatu on vilkkaiden väylien varsilla usein heikko. Helsingissä käydään töissä yhä kauempaa kehyskunnista, ja henkilöautoliikenteen määrä kasvaa kehäteillä rajoilla, vaikka kaupungin keskustassa liikennemäärä on pysynyt ennallaan. Helsingissä työpaikkaomavaraisuus on suurinta, noin 130 %, Vantaalla noin 110 % ja Espoossa noin 90 %.

Uhkana on, että asutuksen hajaantuessa ja palveluiden keskittyessä henkilöautoriippuvuus lisäänty. Haasteena onkin seudun joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden parantaminen. Joukkoliikenteessä keskeisiä kohteita ovat raide- sekä poikittaisyhteydet.

Keskeiset ympäristötiedot:
Kulkutapaosuus liikenteessä
Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt
Autojen määrä