Ensirekisteröityjen henkilöautojen päästöt laskussa

Liikenne aiheuttaa noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, ja valtaosa liikenteen päästöistä tulee tieliikenteestä. Henkilöautojen osuus tieliikenteen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on puolestaan kuutisenkymmentä prosenttia. Uusien autojen päästöt ovat laskeneet vuosittain. EU on asettanut tavoitteekseen, että vuonna 2015 uusien autojen kasvihuonekaasupäästöt olisivat pienentyneet alle 130 grammaan hiilidioksidia ajettua kilometriä kohden. Vuonna 2014 henkilöautojen keskimääräiset päästöt alittivat ensimmäisen kerran tämän rajan kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa ja alenivat edelleen 2015.

Vielä 2000-luvun alussa dieselautojen hiilidioksidipäästöt olivat selvästi pienemmät kuin bensiinikäyttöisillä autoilla. Bensiinikäyttöisten autojen päästöt ovat olleet laskusuunnassa ja alittivat ensimmäisen kerran dieselautojen päästöt vuonna 2009 ja senkin jälkeen bensiiniautojen päästöt ovat laskeneet nopeammin. Dieselautojen suuremmat päästöt johtuvat osin siitä, että ostetuissa dieselautoissa on keskimäärin suuremmat moottorit kuin bensiiniautoissa.