Autojen määrä kasvaa, liikennekäytössä vähenee

Helsingin seudulla autojen määrä on ollut tasaisessa kasvussa viimeisen 30 vuoden ajan niin kuin muuallakin Suomessa. Pääkaupunkiseudun henkilöautotiheys on kuitenkin selvästi pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Vuonna 2010 Suomen keskiarvo oli 519 henkilöautoa tuhatta asukasta kohden, kun Espoossa ja Vantaalla jäätiin alle viidensadan, Helsingissä jopa alle neljänsadan.

Helsingin tiivis kaupunkirakenne ja sen mahdollistama toimiva joukkoliikenne pienentävät oman auton tarvetta. Myös Espoossa ja Vantaalla asutus on tiiviimpää ja joukkoliikenne kattavampaa kuin Suomessa keskimäärin. Oikeanlainen maankäytön suunnittelu mahdollistaa hyvän tai kohtuullisen palvelujen saavutettavuuden joukkoliikenteen avulla, jolloin omaa autoa ei välttämättä tarvita. Se taas vähentää liikenteen tilantarvetta, melua sekä päästöjä.

Auton omistukseen vaikuttaa myös taloudellinen tilanne. 1990-luvun alun lama-aika näkyy selkeästi tilastoissa, jolloin autojen määrä notkahti Helsingissä. Tilapäinen liikennekäytöstä poistaminen on yleistynyt, joka näkyy selvästi ajoneuvotilastoissa.