Ämmmässuolle päätyvän jätteen määrä väheni merkittävästi

Pääkaupunkiseudun ainoa toiminnassa oleva yhdyskuntajätteen kaatopaikka sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa. Siellä vastaanotetaan vuosittain jätettä ja maata, aiempina vuosina noin 600 000 tonnia. Pääkaupunkiseudulla syntyvistä jätteistä suurin osa on aiemmin päätynyt Ämmässuolle, mutta vuoden 2014 syksyllä Vantaalla aloittanut jätevoimala puolitti kaatopaikkajätteen määrän.

Sekajätemäärien lievä lasku ei kerro koko totuutta, sillä viime vuosina yksityiset jätealan toimijat ovat lisänneet omaa osuuttaan pääkaupunkiseudun jätehuollossa. Sen sijaan biojätteiden hyödyntäminen seudulla on lisääntynyt tasaisesti. Rakennusjätteen määrässä puolestaan on huomattavaa vaihtelua vuosien välillä johtuen mm. talouden suhdannevaihteluista.