Kasvihuonekaasupäästöt Helsingissä laskussa

Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa ovat asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt laskeneet vuodesta 1990, Helsingissä paljon Espoota ja Vantaata nopeammin. Kaupungit ovat sitoutuneet pormestarien ilmastosopimukseen Covenant of Mayorsiin, jonka mukaan kunnat pudottavat päästöjä vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsingin päästötavoitteena on 30 % kokonaispäästöjen vähennys aikavälillä 1990-2020.

Helsingissä sekä asukaskohtaiset että kokonaispäästöt ovat pienentyneet. Verrattaessa vuoden 2014 kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 vastaaviin ovat kokonaispäästöt pienentyneet 25 prosenttia ja asukaskohtaiset päästöt jopa 41 prosenttia. Päästöt ovat alentuneet, koska kivihiilen käyttöä on korvattu maakaasulla. Merkittävää on ollut myös kaatopaikkakaasun talteenotto Ämmässuolla sekä teollisuuden väheneminen Helsingistä. Lisäksi energiantuotanto ja –kulutus ovat tehostuneet ja liikennejärjestelmää on kehitetty raideliikenteeseen ja eheään kaupunkirakenteeseen tukeutuen.

Asukaskohtaiset päästöt ovat pienentyneet Espoossa 23 prosenttia ja Vantaalla 24 prosenttia, mutta kokonaispäästöt ovat Espoossa kasvaneet 20 % ja Vantaalla 5 % voimakkaan väkiluvun kasvun myötä verrattuna vuoteen 1990. Helsinkiä hajaantuneemman kaupunkirakenteensa takia kaukolämmön osuus lämmitysmuotona on Espoossa ja Vantaalla pienempi. Liikenteen päästöistä merkittävän osuuden muodostavien henkilöautojen osuus on Vantaalla ja Espoossa selvästi suurempi Helsinkiin verrattuna ja joukkoliikennematkustajien osuus puolestaan pienempi.