Maailmanlaajuinen keskilämpötila on noussut noin 0,8 astetta 1800-luvulta. Suomessa lämpötila on noussut noin kaksi astetta, koska pohjoiset alueet lämpenevät keskimääräistä nopeammin. Helsingin Kaisaniemessä lämpimin vuosi, talvi ja kesä ovat osuneet viime vuosiin. Maapallon keskilämpötila nousee arvioiden mukaan 1-6 asteella 2000-luvulla riippuen päästövähennysten onnistumisesta. Suomessa lämpötila nousee maapallon keskiarvoa enemmän ja sademäärien arvioidaan kasvavan.

Pääkaupunkiseudun kaupunkialueen asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat vuosina 1990–2014 pienentyneet 30 prosentilla kokonaispäästöjen pienentyessä kuudella prosentilla. Merkittävin päästöjä vähentänyt tekijä on ollut kivihiilen korvaaminen maakaasulla energiantuotannossa. Merkitystä on ollut kaatopaikoilla muodostuvan kaatopaikkakaasun keräyksellä ja hyödyntämisellä. Päästöjen vähentämistä ovat edesauttaneet myös tieliikenteen energiatehokkuuden paraneminen sekä teollisuuden rakennemuutos ja siirtyminen öljylämmityksestä kaukolämpöön. Päästöjä on kasvattanut sähkönkulutuksen päästöjen kasvu, joka näyttäisi vihdoin pysähtyneen. Myös liikennemäärä on kasvanut pääkaupunkiseudun kasvaessa. Helsinki tavoittelee kokonaispäästöjen vähentämistä 30 prosentilla vuosina 1990-2020, Espoolla ja Vantaalla tavoite on asukaskohtainen. Helsinki tavoittelee hiilineutraalisuutta vuonna 2050.

Pääkaupunkiseudulla ilmastonmuutoksen merkittävimmät riskit liittyvät erityisesti merenpinnan nousuun sekä vesistö- ja rankkasadetulvista aiheutuviin vaikutuksiin. Ilmastomuutoksen aiheuttamilla poikkeuksellisilla sääoloilla on tulevaisuudessa kansanterveydelle mahdollisesti suuri merkitys niiden kohdistuessa erityisesti niin sanottuihin herkkiin väestöryhmiin eli lapsiin, vanhuksiin ja pitkäaikaissairaisiin. Hulevesi- ja tulvastrategialla sekä muilla menettelyillä varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin vahinkoihin. Sopeutuminen täytyy jatkossa sisällyttää kaikkiin suunnitteluprosesseihin.

Keskeiset ympäristötiedot:
Kaisaniemen lämpötila
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt