Euroopan suuriin kaupunkeihin verrattuna pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on hyvää. Ilmanlaatuongelmia aiheuttavat liikenteen päästöt ja liikenteen nostattama katupöly sekä alueelle kaukokulkeutuvat pienhiukkaset ja otsoni. Puun pienpoltto pientaloalueilla aiheuttaa paikallisia haittoja.Typpidioksidipitoisuudet ylittävät Helsingin kantakaupungin vilkasliikenteisissä katukuiluissa edelleen ilmanlaadun vuosiraja-arvon, mikä johtuu autoliikenteen päästöistä.

Ajoneuvoteknologian kehityksen oletetaan vähentävän typpidioksidipäästöjä lähitulevaisuudessa, mutta ne eivät todennäköisesti vähene riittävästi Helsingissä vielä vuoteen 2015 mennessä. Tästä syystä liikenteen päästöjä on pienennettävä vähentämällä kantakaupungin liikennemääriä, jotta raja-arvo saavutettaisiin vuonna 2015. Liikennemäärien vähentäminen on haastavaa, sillä kantakaupunkiin rakennetaan parhaillaan uusia laajoja asuinalueita. Nämä asuinalueet, kuten Jätkäsaari ja Kalasatama, lisäävät todennäköisesti kantakaupungin autoliikennettä, vaikka alueet ovatkin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Espoossa ja Vantaalla ei väljemmän rakentamisen vuoksi ole samanlaisia haasteita.

Katupölypitoisuudet ovat yleisesti alentuneet pääkaupunkiseudulla etenkin Helsingissä, mikä osoittaa viime vuosien panostuksen katupölyn torjuntaan olleen tuloksellista. Vuonna 2005 voimaan tullut hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo ylittyi Helsingin keskustassa viimeksi vuonna 2006. Espoossa ja Vantaalla raja-arvot eivät ole ylittyneet.

Keskeiset ympäristötiedot:
Hiukkaspitoisuuden vuorokausiraja-arvotason ylitykset
Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo