Kunnan rakennuskannan lämmitystapajakauma

Helsingin rakennuskanta on jo pitkään ollut pääosin kaukolämmitteistä, jonka lämmitystapaosuus on nykyisin noin 90 %. Helsingin kaukolämpöverkkoa alettiin rakentaa 50-luvulla. Etenkin suuret kiinteistöt kuten asuinkerrostalot ovat liittyneet kaukolämpöverkkoon. Laaja kaukolämpöverkosto mahdollistaa energiatehokkaan sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon, joka säästää polttoaineita noin 40 % verrattuna erilliseen sähkön ja lämmön tuotantoon.
Espoossa ja Vantaalla rakennuskanta on Helsinkiä useammin öljy- ja sähkölämmitteistä, koska rakennuskanta on pientalovaltaista ja yhdyskuntarakenne on hajanaisempi kuin Helsingissä. Kaukolämpöverkon laajentaminen edellyttää riittävän suurta rakennuskantaa, jotta kaukolämpöverkon rakentaminen on taloudellisesti perusteltua. Espoossa ja Vantaalla kaukolämmön osuus on noin kolme neljännestä ja loppu jakaantuu melko tasaisesti öljy- ja sähkölämmitykseen.